KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA

Vispārējie nosacījumi

1. Personas datu aizsardzības noteikumus nosaka pamata principi un procedūras, kuras regulē apmeklētāju personas datus saitē www.logotoria.lv (turpmāk LogoToria).
2. Liela uzmanība tiek veltīta personas datu aizsardzībai, tāpēc ir svarīgi, lai saites LogoToria apmeklētāji būtu informēti par to kad un kāda veida informācija tiek iegūta, glabāta un kā tiek izmantota.
3. Personas dati, kurus ievācam ir tikai tie dati, kurus Jūs brīvprātīgi sniedzat saitei LogoToria, kā arī Jūs piekrītat, ka personas dati tiks izmantoti un apstrādāti saskaņā ar šiem noteikumiem.

Personas dati

4. Zem personas datiem tiek iekļauts: telefona numurs, bērna Vārds un Uzvārds, bērna vecums.

5. Personas dati tiek izmantoti identifikācijas nolūkos saskaņā ar Latvijas Republikas Fizisko personu datu apstrādes likumu.

Personas datu glabāšana un apstrāde

6.LogoToria saites apmeklētāju personas dati tiek uzglabāti Tilda kompānijas serverī (web-saišu konstruktors www.tilda.cc), kas uzņemas atbildību pieņemt atbilstošas aizsardzības rīcības no nelikumiskas piekļuves vai apmeklētāju personas datu nelikumiskas maiņas, izpaušanas un iznicināšanas. Toties, pat ņemot vērā regulāro kontroli, nav iespējams garantēt pilnīgo aizsardzību pret visiem potenciālajiem draudiem.
7. Tādi Saites Logotoria apmeklētāju personas dati kā IP-adrese, datums, apmeklējuma laiks tiek ievākti statistikas nolūkos.
8. Telefona numurs un e-pasts tiek izmantoti, lai sniegtu pakalpojumu, noslēgtu līgumus ar fiziskām personām, kā arī apmeklētāju atbalsta pieprasījuma gadījumos, apmeklētāju paziņošanai par pakalpojumu un reklāmas piedāvājumiem.

Personas datu nodošana trešajām personām

9. Ievāktie personas dati netiek izpausti trešajām personām bez personas piekrišanas un tiek izmantotas tikai noteikumos aprakstītajos nolūkos.

Cookie faili un anonīmie identifikatori

10. Dotā saite izmanto “Google Analytics” un “Yandex Metrika”, web analīzes servisus nodrošināti no kompānijas Google inc. (turpmāk nosacījumos- “Google”) un kompānijas SIA “YANDEX” (turpmāk nosacījumos “YANDEX”). Google Analytics un Yandex Metrika izmanto cookie, kas ir teksta faili, kas tiek uzglabāti lietotāja datorā, un ar saites palīdzību dod iespēju analizēt apmeklētāja uzvedību saitē. Informācijas, kas tiek ģenerēta ar cookie failu palīdzību par apmeklētāju uzvedību (iekļaujot Jūsu IP-adresi) tiek nodoti uz Google serveriem ASV un Yandex un uzglabājas tur. Šī veida informācija tiek izmantota, lai novērtētu saites izmantošanu, atskaišu par saites darbību veidošanu,
saites operatoriem un citu pakalpojumu sniegšanai, kuras ir saistītas ar saites darbību un interneta izmantošanu. Google un Yandex pēc nepieciešamības nodod šo informāciju trešajām personām, ja tas tiek pieprasīts no likumdošanas un ja trešās personas apstrādā šos datus pēc Google un Yandex pieprasījuma. IP-adrese netiek sasaistīta ar cita veida Google vai Yandex datiem. Jūs varat atiestatīt Jūsu interneta pārlūku tādā veidā, ka tas atcels “cookie” , kas var raisīt nepareizu atsevišķu saites daļu funkcionēšanu. Izmantojos šo saiti, Jūs apliecināt savu piekrišanu Google un Yandex Jūsu personīgo datu apstrādei augstāk minētajā kārtībā.

Nepilngadīgo personu aizsardzība

11. Bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 18 gadiem nav nepieciešams sniegt personīgos datus bez vecāka vai aizbildņa piekrišanas. Bērnu personīgā informācija netiek uzglabāta un netiek nodota trešajām personām.

Informācija

12. Saites LogoToria apmeklētājam ir tiesības iegūt informāciju par saviem personas datiem un realizēt citas apmeklētājam piešķirtas tiesības.

Konfidencialitātes politikas izmaiņas

13. Personas datu aizsardzības likumi var tikt daļēji vai pilnīgi mainīti. Visas izmaiņas vai papildinājumi tiks ieviesti caur publikāciju LogoToria saitē.
Ja Jūs nepiekrītat jaunajiem personas datu aizsardzības noteikumiem, Jums ir tiesības atteikties no tiem rakstiski, ar nosacījumu, ka Jums būs liegta LogoToria saites izmantošana.
Gadījumā, ja pēc personas datu aizsardzības likumu maiņas vai papildinājumiem Jūs turpiniet izmantot LogoToria saiti, tad tiek uzskatīts, ka Jūs piekrītat jaunajiem lietošanas noteikumiem.
Loading...
Made on
Tilda