STUDIJAS APMEKLĒŠANAS NOTEIKUMI

 1. Studijas apmeklēšana notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta
 2. Bezmaksas vizītes atcelšana ir iespējama ne mazāk kā 24 stundas pirms vizītes.
 3. Apmeklējot studiju, bērnam un bērna pavadošai personai līdzi ir jābūt maiņas apaviem (vai zeķēm), ja pavadošā persona ir klātesoša nodarbības telpā . Virsdrēbes ir jāatstāj gaitenī.
 4. Pavadīt bērnu uz nodarbību un sagaidīt pēc tās ir vecāku un/vai pavadošās personas personīgā atbildība.
 5. Vecāku pienākums ir savlaicīgi atvest bērnu uz nodarbību un sagaidīt pēc tās.
 6. Ja vecāki vēlas piedalīties nodarbībā, tiek rekomendēts piedalīties tikai kā novērotājam. Nepārjautāt pedagoga jautājumus un neiejaukties nodarbības procesā. Ir iespējams neuzkrītoši pavirzīt bērnu pareizajā virzienā, bet nedrīkst spiest izpildīt darbības, jo tas var samulsināt bērnu. Gadījumā, ja bērns ir izvēlējies novērotāja lomu, lūdzam netraucēt. Vērošana ir viena no mācīšanās metodēm.
 7. Mūsu studijā ir aizliegta jebkāda veida fiziska spēka pielietošana attiecībā uz bērnu. Nav vēlams skaļi sarunāties vai skaidrot attiecības bērna klātbūtnē.
 8. Samaksa par vienreizējo nodarbību notiek uzreiz pēc tās. Samaksa par visu mēnesi notiek vienu reizi mēneša beigās. Samaksa tiek veikta skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu.
 9. Vecāki, kas apmeklē bērnu studiju, pilnīgi uzņemas atbildību par savu veselību un par nepilngadīgo bērnu veselības stāvokli, kā arī apliecina, ka viņam un viņa bērnam nav nekādu medicīnisku kontrindikāciju studijas apmeklēšanai.
 10. Ja bērns uzvedas neadekvāti, nekorekti, izaicinoši, pedagogam ir tiesības izteikt aizrādījumu un sniegt informāciju vecākam par šāda veida uzvedību. Ja bērna uzvedība traucē turpmākai nodarbības norisei, vecāku pienākums ir nekavējoties aizvest bērnu prom.
 11. Bērnu vecākiem un pavadošajām personām, ja tās nepiedalās nodarbībā, ir jābūt sasniedzamiem telefoniski visas nodarbības garumā.
 12. Studijas telpās ir aizliegts smēķēt, būt alkohola vai narkotisko vielu reibumā, izmantot nenormatīvo leksiku.
 13. Studijas administrācija nenes atbildību par aizmirstām vai pazaudētām mantām.
 14. Studijas administrācija saglabā iespēju ieviest koriģējumus esošajā nodarbību plānā un apmeklēšanas noteikumos.
 15. Slimības vai citu personīgu apstākļu dēļ, studijas administrācija saglabā iespēju aizvietot nodarbībai nozīmēto pedagogu ar citu.
 16. Jebkādā studijas darba laika vai vietas izmaiņu gaidījumā, administrācija uzņemas savlaicīgi paziņot katram klientam, ņemot vērā klientu pieejamību.
 17. Gadījumā, ja bērns vai viņa vecāks/pavadošā persona pārkāpj studijas noteikumus vai neņem tos vērā, studija saglabā iespējas atteikt turpmāk sniegt jebkādus pakalpojumus.
 18. Studijas apmeklējums var tikt ierobežots, ja bērnam vai viņa vecākam/pavadošai personai ir:
- iesnas, klepus, kakla sāpes;
- KZT traucējumi, reibonis.

Loading...
Made on
Tilda